KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ
a Magyar Rotaract Egyesület közgyűlésére

Tisztelt Tagok!

A Magyar Rotaract Egyesület elnöksége értesíti az Egyesület tagjait, hogy az Egyesület Alapszabályának rendelkezései szerint
2021. március 27. napján 16.30 órára összehívja az Egyesület közgyűlését (közgyűlés), amely 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján elektronikus hírközlő eszköz (Zoom alkalmazás) útján valósul meg.

A közgyűlés időpontja:
2021. március 27. 16:30 óra

A közgyűlés helyszíne:
Zoom alkalmazás

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Köszöntők
  2. Kormányzóválasztás
  3. Költségvetés
  4. Alapszabály módosítás
  5. Egyebek

A kézbesítés napjától számított 3 napon belül a klubok elnökei részére megküldjük az alapszabály módosításának tervezetét, illetve javaslatot tehetnek az alapszabály módosítására és a napirendi pontok kiegészítésére. Az egyesület tagját szabályos meghatalmazás útján más személy is képviselheti.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés
2021. március 27-én 17.00 óra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Szekszárd, 2021. március 12.
– Magyar Rotaract Egyesület Elnöksége –